نمایش یک نتیجه

انگشتر انگشتر
جدید
انگشتر
16,726,670 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 45 عدد

وزن طلا : 6.410 گرم

code: 1136

date: 98/06/21

انگشتر انگشتر
جدید
انگشتر
23,557,156 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 36 عدد

با گت سفید پاک: 12 عدد

وزن طلا : 6.05 گرم

code: 11108

date: 99/02/07

انگشتر انگشتر
جدید
انگشتر
17,937,689 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 52 عدد

باگت امرالد کات : 9 عدد

مارکیز سفید پاک:6 عدد

وزن طلا : 5.270 گرم

code:1180

date:98/10/30

انگشتر ازدواج باگت انگشتر ازدواج باگت
جدید
انگشتر ازدواج باگت
21,058,557 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 94 عدد

باگت سفید پاک: 8 عدد

وزن طلا : 6.620 گرم

code: 11111

date: 99/02/13

انگشتر ازدواج برلیان خاص انگشتر ازدواج برلیان خاص
جدید
انگشتر ازدواج برلیان خاص
14,704,126 تومان

انگشتر ازدواج برلیان خاص

برلیان سفید پاک: 21 عدد 

وزن طلا: 7.110 گرم 

code:11198

انگشتر ازدواج لوکس انگشتر ازدواج لوکس
جدید
انگشتر ازدواج لوکس
33,539,096 تومان

انگشتر ازدواج لوکس

برلیان سفید پاک: 123 عدد 

باگت سفید پاک: 27 عدد 

وزن طلا: 9.860 گرم 

code: 11201

انگشتر ازدواج مارکیز انگشتر ازدواج مارکیز
جدید
انگشتر ازدواج مارکیز
43,999,155 تومان

انگشتر ازدواج مارکیز 

برلیان سفید پاک: 6 عدد 

باگت سفید پاک: 6 عدد 

مارکیز سفید پاک: 24 عدد 

وزن طلا: 6.840 گرم

code: 11199

انگشتر امرالد انگشتر امرالد
جدید
انگشتر امرالد
17,586,705 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 46 عدد

باگت سفید پاک: 19 عدد

وزن طلا: 5.310 گرم

code: 11107

date: 99/02/06

انگشتر امرالد کات انگشتر امرالد کات
جدید
انگشتر امرالد کات
14,630,412 تومان

انگشتر جواهر امرالد کات

برلیان گرد سفید پاک: 96 عدد

باگت امرالد کات : 7 عدد

وزن طلا : 4.220 گرم

code:1181

 

انگشتر با برلیان سفید پاک انگشتر با برلیان سفید پاک
جدید
انگشتر با برلیان سفید پاک
13,923,049 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 60 عدد

باگت امرالد کات: 4 عدد

وزن طلا : 5.13 گرم

code: 1171

date:98/05/10

انگشتر باگت انگشتر باگت
جدید
انگشتر باگت
16,246,637 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 40 عدد

باگت سفید پاک : 6 عدد

وزن طلا : 7/770 گرم

Code:11101

Date:99/01/11

انگشتر باگت جواهر انگشتر باگت جواهر
جدید
انگشتر باگت جواهر
28,846,444 تومان

انگشتر باگت جواهر 

برلیان سفید پاک: 114 عدد 

باگت سفید پاک: 10 عدد 

وزن طلا: 6.750 گرم 

code: 11204

انگشتر باگت جواهر انگشتر باگت جواهر
جدید
انگشتر باگت جواهر
17,869,492 تومان

انگشتر جواهر باگت
برلیان سفید پاک: 83 عدد
باگت سفید پاک: 10 عدد
وزن طلا : 6.140 گرم
code: 11147

انگشتر باگت خاص انگشتر باگت خاص
جدید
انگشتر باگت خاص
23,211,482 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 124 عدد

باگت سفید پاک: 8 عدد

وزن طلا:6.11 گرم

code:1116

date:98/05/14

انگشتر باگت خور انگشتر باگت خور
جدید
انگشتر باگت خور
17,938,268 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک :62 عدد

باگت امرالد کات: 8 عدد

وزن طلا : 5.300 گرم

code:1172

date: 98/10/08