به وبسایت گالری لوتوس خوش آمدید

نمایش یک نتیجه

سرویس سرویس
جدید
سرویس
86,737,541 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 500 عدد

وزن طلا: 41.23 گرم

code: 2101

date: 98/05/16

سرویس سرویس
جدید
سرویس
76,818,585 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 330 عدد

وزن طلا: 30.73 گرم

code: 2109

date: 22/05/98

سرویس باگت سرویس باگت
جدید
سرویس باگت
103,802,199 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 558 عدد

باگت سفید پاک: 107 عدد

وزن طلا : 34.08گرم

Code:2146

Date:99/03/14

سرویس باگت خاص سرویس باگت خاص
جدید
سرویس باگت خاص
72,718,284 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک : ۲۲۲ عدد

باگت امرالد کات : ۴۰ عدد

وزن طلا : 28.630 گرم

Code:2121

Date:98/09/30

سرویس برلیان سرویس برلیان
جدید
سرویس برلیان
78,533,932 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 523 عدد

وزن طلا: 34.12 گرم

code: 2111

date: 22/05/98

 

سرویس برلیان سرویس برلیان
جدید
سرویس برلیان
55,172,387 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 252 عدد

وزن طلا : 28 گرم

code: 2113

date : 98/08/11

سرویس برلیان سرویس برلیان
جدید
سرویس برلیان
62,115,574 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 254 عدد

باگت سفید پاک : 24 عدد

وزن طلا : 29/340 گرم

Code:2140

Date:99/01/23

سرویس برلیان سرویس برلیان
جدید
سرویس برلیان
67,301,555 تومان

سرویس برلیان

برلیان گرد سفید پاک: 303 عدد

باگت سفید پاک: 16 عدد

وزن طلا : 32.860 گرم

code: 2153

date:99/04/16

سرویس برلیان جیبسون سرویس برلیان جیبسون
جدید
سرویس برلیان جیبسون
58,906,124 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 316 عدد

تخمه جیبسون: 4 عدد

وزن طلا : 32 گرم

Code:2138

Date:99/01/19

سرویس برلیان خاص سرویس برلیان خاص
جدید
سرویس برلیان خاص
125,595,884 تومان

سرویس برلیان خاص

برلیان گرد سفید پاک: 630 عدد

وزن طلا : 53.700 گرم

code:2147

date:99/03/22

 

سرویس برلیان فلاور ظریف سرویس برلیان فلاور ظریف
جدید
سرویس برلیان فلاور ظریف
50,594,850 تومان

سرویس برلیان فلاور ظریف
برلیان سفید پاک: 167 عدد
وزن طلا: 24.170 گرم
code:2164

سرویس برلیان لوکس سرویس برلیان لوکس
جدید
سرویس برلیان لوکس
57,859,179 تومان

سرویس برلیان لوکس
برلیان سفید پاک: 244 عدد
باگت سفید پاک: 24 عدد
وزن طلا: 26.030 گرم
code: 2160

سرویس برلیان مروارید سرویس برلیان مروارید
جدید
سرویس برلیان مروارید
47,501,702 تومان

سرویس برلیان مروارید
برلیان سفید پاک: 198 عدد
وزن طلا: 27.03 گرم
code:2166

سرویس برلیان و باگت سرویس برلیان و باگت
جدید
سرویس برلیان و باگت
70,441,709 تومان

سرویس جواهر

برلیان گرد سفید پاک :245 عدد

باگت سفید پاک: 21 عدد

وزن طلا : 29.200 گرم

code: 2124

سرویس برلیان یاقوت کبود سرویس برلیان یاقوت کبود
جدید
سرویس برلیان یاقوت کبود
52,124,948 تومان

سرویس برلیان یاقوت کبود

برلیان گرد سفید پاک: 273 عدد

وزن طلا : 23.300 گرم

code:2148

date: 99/03/24

قیمت ارز‌ها

قیمت لحظه‌ای طلا و ارز

ردیفعنوانقیمتواحدتاریخ
ردیفعنوانقیمتواحدتاریخ
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp