به وبسایت گالری لوتوس خوش آمدید

نمایش یک نتیجه

ست برلیان ست برلیان
جدید
ست برلیان
24,574,033 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 54 عدد

وزن طلا : ۹/۸۱۰ گرم

Code:4109

Date: 98/08/21

 

ست برلیان ست برلیان
جدید
ست برلیان
37,154,055 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک : ۲۴۳ عدد

وزن طلا : ۱۳/۸۷۰ گرم

Code: 4110

Date:98/08/23

ست جواهر ست جواهر
جدید
ست جواهر
30,987,167 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 18 عدد

مارکیز سفید پاک : 16 عدد

وزن طلا : 8.270 گرم

code: 4111

date: 98/09/04

ست مروارید برلیان ست مروارید برلیان
جدید
ست مروارید برلیان
29,135,318 تومان

نیمست جواهر

122 عدد برلیان گرد سفید پاک

وزن طلا: 12.44 گرم

code: 4102

date: 98/06/09

نیم ست نیم ست
جدید
نیم ست
33,313,561 تومان

نیمست جواهر

برلیان گرد سفید پاک:242 عدد

وزن طلا: 11.56 گرم

code:4104

date: 98/06/09

نیم ست برلیان نیم ست برلیان
جدید
نیم ست برلیان
39,920,873 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 97 عدد

وزن طلا : 11.120 گرم

code: 4117

date: 99/02/06

نیم ست برلیان طرح اشک نیم ست برلیان طرح اشک
جدید
نیم ست برلیان طرح اشک
31,414,585 تومان

نیمست جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 104 عدد

تخمه برلیان : 3 عدد

وزن طلا: 5.34 گرم

code:4103

date: 98/06/09

نیم ست جواهر نیم ست جواهر
جدید
نیم ست جواهر
29,216,750 تومان

نیمست جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 97 عدد

وزن طلا: 10.170 گرم

code:4105

date: 98/06/09

نیم ست جواهر نیم ست جواهر
جدید
نیم ست جواهر
تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید: 3 عدد

وزن طلا : 12.460 گرم

code: 4114

date: 98/09/10

نیم ست جواهر نیم ست جواهر
جدید
نیم ست جواهر
23,391,879 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 130 عدد

وزن طلا : 7/480 گرم

Code: 4115

Date:99/01/17

نیم ست جواهر نیم ست جواهر
جدید
نیم ست جواهر
27,197,474 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 133 عدد

وزن طلا : 8/680 گرم

Code: 4116

Date:99/01/19

نیم ست جواهر با سنگ جیبسون نیم ست جواهر با سنگ جیبسون
جدید
نیم ست جواهر با سنگ جیبسون
77,400,686 تومان

نیمست جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 320 عدد

وزن طلا: 26 گرم

code: 4106

date: 98/06/09

نیم ست جواهر باگت نیم ست جواهر باگت
جدید
نیم ست جواهر باگت
26,702,302 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 151 عدد

باگت سفید پاک: 30 عدد

وزن طلا : 7 گرم

code: 4118

date: 99/02/09

نیم ست جواهر خاص نیم ست جواهر خاص
جدید
نیم ست جواهر خاص
25,206,502 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 77 عدد

وزن طلا : ۱۳/۰۷ گرم

Code: 4108

Date: 98/08/21


 

نیم ست خاص جواهر نیم ست خاص جواهر
جدید
نیم ست خاص جواهر
17,618,173 تومان

نیم ست جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 130 عدد

وزن طلا : 5.0 گرم

code: 410

date: 22/05/98

 

 

قیمت ارز‌ها

قیمت لحظه‌ای طلا و ارز

ردیفعنوانقیمتواحدتاریخ
ردیفعنوانقیمتواحدتاریخ
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp