به وبسایت گالری لوتوس خوش آمدید

نمایش یک نتیجه

انگشتر مارکیز و اشک انگشتر مارکیز و اشک
جدید
انگشتر مارکیز و اشک
29,873,908 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 52 عدد

مارکیز سفید پاک: 12 عدد

اشک سفید پاک: 4 عدد

وزن طلا : 4.640 گرم

code:1184

date: 98/11/06

انگشتر مارکیز و برلیان انگشتر مارکیز و برلیان
جدید
انگشتر مارکیز و برلیان
16,371,431 تومان

انگشتر مارکیز و برلیان خاص

برلیان سفید پاک: 4 عدد 

مارکیز سفید پاک: 4 عدد 

وزن طلا: 5.820 گرم

code:11192

انگشتر مارکیز و پرنس لوکس انگشتر مارکیز و پرنس لوکس
جدید
انگشتر مارکیز و پرنس لوکس
66,223,761 تومان

انگشتر مارکیز و پرنس لوکس
برلیان سفید پاک: 28 عدد
مارکیز سفید پاک: 24 عدد
پرنس سفید پاک: 24 عدد
وزن طلا: 11.460 گرم
code: 11162

انگشتر مردانه برلیان انگشتر مردانه برلیان
جدید
انگشتر مردانه برلیان
31,497,406 تومان

انگشتر مردانه برلیان 

برلیان سفید پاک: 50 عدد 

پرنس سفید پاک: 8 عدد 

وزن طلا: 10.470 گرم 

code: 11202

انگشتر مردانه جواهر انگشتر مردانه جواهر
جدید
انگشتر مردانه جواهر
25,990,912 تومان

انگشتر جواهر مردانه

برلیان گرد سفید پاک: 50 عدد

وزن طلا : 12.390 گرم 

code: 11130

date:99/04/09

انگشتر مروارید انگشتر مروارید
جدید
انگشتر مروارید
7,644,583 تومان

انگشتر مروارید

برلیان گرد سفید پاک : 14 عدد

وزن طلا:۳/۰۱

Code:1139

Date:98/07/08

انگشتر مروارید انگشتر مروارید
جدید
انگشتر مروارید
10,041,889 تومان

انگشتر مروارید

برلیان گرد سفید پاک: 20 عدد

مروارید : 1 عدد

وزن طلا : 4.350 گرم

code:11118

date: 99/03/02

انگشتر نامزدی برلیان انگشتر نامزدی برلیان
جدید
انگشتر نامزدی برلیان
18,782,210 تومان

انگشتر نامزدی برلیان
برلیان سفید پاک: 32 عدد
باگت سفید پاک: 10 عدد
وزن طلا : 5.03 گرم
code:11157

انگشتر نامزدی جواهر انگشتر نامزدی جواهر
جدید
انگشتر نامزدی جواهر
18,597,857 تومان

انگشتر نامزدی جواهر
تعداد برلیان:107 عدد
تعداد باگت:8 عدد
وزن طلا:4/490گرم
Code:11143
Date:99/05/18

انگشتر نامزدی مارکیز انگشتر نامزدی مارکیز
جدید
انگشتر نامزدی مارکیز
22,578,425 تومان

انگشتر نامزدی مارکیز
برلیان سفید پاک: 21 عدد
مارکیز سفید پاک: 10 عدد
وزن طلا : 4.740 گرم
code:11158

حلقه ازدواج حلقه ازدواج
جدید
حلقه ازدواج
15,754,524 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 77 عدد

وزن طلا : 4/410 گرم

Code: 11102

Date: 99/01/17

حلقه ازدواج باگت خور حلقه ازدواج باگت خور
جدید
حلقه ازدواج باگت خور
14,963,672 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 46 عدد

باگت پاک : 6 عدد

وزن طلا : ۴/۲۰۰ گرم

Code: 1146

Date:98/07/13

حلقه ازدواج باگت خور حلقه ازدواج باگت خور
جدید
حلقه ازدواج باگت خور
20,181,384 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 84 عدد

باگت سفید پاک: 9 عدد

وزن طلا : 6.420 گرم

code:11113

date: 99/02/17

حلقه ازدواج خاص حلقه ازدواج خاص
جدید
حلقه ازدواج خاص
19,791,478 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک: 133 عدد

باگت امرالد کات: 10 عدد

وزن طلا : 5.220 گرم

code: 1187

date: 98/11/28

 

حلقه ازدواج خاص حلقه ازدواج خاص
جدید
حلقه ازدواج خاص
20,907,667 تومان

انگشتر جواهر

برلیان گرد سفید پاک : 60 عدد

باگت پاک : 16 عدد

وزن طلا : 6.260 گرم

code:1173

date: 98/10/09

قیمت ارز‌ها

قیمت لحظه‌ای طلا و ارز

طلا
مثقال طلای آبشده
قیمت: ۴,۸۰۳ تومان تغییرات: ۰ تومان
گرم طلای 18 عیار
قیمت: ۱,۱۰۸,۸۰۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
ارز
دلار تهران فروش
قیمت: ۲۵,۷۵۰ تومان تغییرات: ۲۰ تومان
دلار تهران خرید
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان تغییرات: ۲۰ تومان
یورو
قیمت: ۳۰,۶۰۰ تومان تغییرات: ۳۰ تومان
یوان چین
قیمت: ۴,۰۲۵ تومان تغییرات: ۵ تومان
دلار تهران فردایی خرید
قیمت: ۲۴,۹۱۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
دلار تهران فردایی فروش
قیمت: ۲۴,۹۴۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
درهم دوبی فروش
قیمت: ۷,۱۶۵ تومان تغییرات: ۰ تومان
درهم امارات
قیمت: ۷,۱۶۵ تومان تغییرات: ۰ تومان
دلار کانادا
قیمت: ۲۱,۰۲۰ تومان تغییرات: ۲۰ تومان
دینار کویت
قیمت: ۸۶,۸۹۰ تومان تغییرات: ۶۰ تومان
دلار صرافی ملی فروش
قیمت: ۲۵۳,۱۰۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
سکه
سکه بهار آزادی
قیمت: ۱۰,۸۲۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
نیم سکه
قیمت: ۵,۹۵۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
ربع سکه
قیمت: ۳,۸۰۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
سکه گرمی
قیمت: ۲,۰۵۰ تومان تغییرات: ۰ تومان
سکه امامی
قیمت: ۱۱,۳۸۰ تومان تغییرات: ۰ تومان